4,5 strom so stovkami metrov svetielok

Tento stromček sa stal skutočnou dominantou parku pred vchodom do firmy.
Tisíce LEDiek žiarili a pútali pozornosť všetkých zamestnancov a návštev.
Cez deň sa návštevníci kochali ozdobami, ktoré boli použité zase stovky.

1